Влез    Регистрация
  • Автор
    Съобщение

Re: Енергийните потоци (меридиани), И Дзин, осемте триграми

Мнениеот Silviya M » Вто Мар 29, 2016 3:16 pm

Методът "Сюангуей"

Същността на метода "Сюангуей" се състои във възприемане и разбиране на качеството и възможностите на силата и формата и тяхното взаимодействие, изменение, управление и използване. Методът е приложим за обучение във всички области на живота и всички проявления на статичната и динамична активност. Силата може да бъде изразена от формата на тялото, на движението /жизнеността/, желанието /волята/, упорството, убедеността /мисленето, аргументирането/ или заедно от всички тях /медитацията, реализацията/. Всяка една форма изразява състоянието на силата в другата форма. Ако можеш да наблюдаваш едната от тях, то тя е отражение на всички останали.

Силата е непроявеното, Формата е проявеното. Силата се проявява чрез формата, затова силата говори чрез формата, която е образувала. Кармичният кръг се проявява чрез формата, към която силата се е завързала. Напускането на формата става чрез силата, която е оставила привързаността си към формата. Ако достигне до друго място, силата може да създаде спонтанно от притеглянето на центъра други форми.

Сегашната ни форма е резултат от еволюцията на силата, притеглена от формата на земята. Силата е движена от спонтанността. Тя не може да бъде контролирана, освен чрез формата. Формата е нейният съд. Чрез него тя се прелива, задържа, освобождава, за да бъде привлечена от друга форма. Натрупаната сила прави формата тежка. Дотолкова, че самата форма не може да пази вече равновесие и започва да се стреми към освобождаване на силата, т.е. към саморазрушение. И това има действие във физиката, в жизнеността - сетивността, в чувствителността - емоционалността, в способността за мислене, в азовото усещане, като център, който обединява човека. Затова с оформянето става манипулирането, натрупването на силата. Силата е прилепчива и затова се натрупва около центъра като снежна топка. Нейното освобождаване е разрушително, толкова, колкото е мощно нейното привличане към центъра на формата. Центърът е празна дупка, в която силата се стреми да се излее. Азовото чувство предизвиква връх, от който силата се отдръпва, отлива се, затова азът е слаб. Спрямо силата, той се бори с нея, затова тя се отдръпва от него и подготвя неговото разрушаване. Азът е предрожденната ци. Следрожденната ци може да я допълва донякъде, докато силата я задуши и разруши. Предрожденната ци е привързването, тя е наследството.

С "Програма за съзнателна еволюция"

Всичко започва и завършва с осъзнаването. Когато това е свързано с развитие, то еволюира. Еволюцията представлява непрекъснато приспособяване, градивно и съответстващо на условията, адекватно на тях.

Всяка нещо, за което имаме дума, не е живо, то е познато и вече останало в миналото. Не сме адкватни към това, което става в момента. То не се случва.

Всичко представлява някаква форма на зависимост. Осъзнаването премахва зависимостта на всяко едно ниво - тотално. Осъзнаването не е осмисляне, а навлизане в ставащото, изживяване.

Чувствителността и възприемчивостта не са порок, когато са цялостни, с всички тела.

Подреждането освобождава празно пространство. То е красиво и безпристрастно, безучастно.

Частичното разрушава и изхабява. Приемайки едното, отхвърля другите. Когато е единно няма отхварляне и приемане, защото това не са две отделни неща.

Чистото поражда мръсно. Богатствто - нищета /бедност/, независимо дали матерална или духовна. Така и духовното се бори с материалното, защото са противоположни. А спрямо своята противоположност имаш най-голямо съпротивление. Спрямо по-малката съпротива имаш по-малко съпротивление. Можеш дори да го приемеш за близость но това не го променя.

Техники за съзнателна еволюция

Защо съзнателна - Много неща правим, без да ги съзнаваме, но можем да ги направим и осъзнато, тогава те еволюират, стават живи, развиват ни и ни променят. Така всяко ежедневно и най-обикновено действие или бездействие, може да се превърне в техника, а защо не.

Защо еволюция - Еволюцията е развитие, движение, промяна и доколкото е такава, тя е в синхрон с промяната на всичко останало. Необходимо е да бъде цялостна, всяка отделна част и всички части заедно и в синхрон.

Защо не революция - Революцията е бърза, но ненавременна. Тя или прекалено избързва или забавя нещата. Тя се колебае около синхронноста - точното време и място на точното нещо, затова се налага непрекъснато да поправя грешките си.

Защо не еволюция на съзнанието - Еволюцията е цялостност и синхронност, а съзнанието е само част от тази цялосност. Нима трябва да оставим другите части от себе си, за да еволюира само съзнанието.

Защо синхронност - когато животът е синхронен, той се развива като музика, той е хармоничен и сякаш подреден, той е празнуване, нещо красиво и пълноценно, изпълнено със щастие. Той е радост и изящество, а всяко нещо е на своето точно и съвършено място.

Защо едновременност - във всичко или избързваме или го задържаме. Напъваме го да стане и го бутаме, насилваме за да тръгне или пък изоставаме от момента, когато е трябвало да го направим като само го анализираме и мислим за него. Едва по-късно, когато сме извън него, разбираме, че сме закъснели и сме го изпуснали. Или сме толкова бързи, че сме го измислили предварително - помечтали сме за него, а когато то се случва вече е нещо различно и не отговаря на нашите очаквания, затова ни разочарова. Отново не сме подготвени, както винаги, отново сме изненадани и безпомощни към момента на неговото случване.

Ето и някои ежедневни практически упражнения за всяко време и място:

Ползвайте столове без облегалка, а когато са с облегалка, не се облягайте на тях.

Облегалките са направени за вече повредени тела /физически и енергийни/ и гърбове. Когато ги подкрепят, те правят мускулите, сухожилията и костите още по-мързеливи и неспособни да оправят вече нарушения баланс на организма и тялото.
Сядайте по-ниско от височината на коляното, а когато столът е по-висок, събирайте ходилата си под него.
Тялото образува топка, съд около празната сърцевина на гръдния кош и коремната кухина. Там то става резервоар за жизнената енергия, която обикновено разпиляваме. Така умората си отива по-бързо и тялото само възстановява нарушения си баланс.

Когато ходите, премествайте краката си с ръце, все едно че се опирате на ръцете, ако сте забравили как - попълзете на четири крака, без да подпирате коленете на земята.

Когато сме малки и крехки непрекъснато го правим. Когато остареем достатъчно и станем слаби и крехки отново, пак започваме да се подпираме на ръцете. Ръцете не носят съпротивлението на земята и затова с тях е по-лесно да действаш. Те се чувстват по-свободни и могат да правят повече неща. Ако си представиш че са вързани с краката и ги управляват, ръцете ще помагат на краката. Краката по-лесно ще се движат и няма да носят цялото натоварване от изправения стоеж. Ще бъдат по-леки.

Не отделяйте главата си от тялото.

Отвреме на време я отпуснете да увисне напред и да издърпа гръбнака. Ако не знаете как сключете ръцете си на тила и оставете лактите да натежат отпред. Може да залюлеете леко главата и раменете заедно с ръцете, така че да се изтегли гръбнака. Ако главата е отделно от тялото, тя не знае какво прави то, не го усеща и дори понякога забравя, че съществува.

Когато ставате сутрин, поседете или полежете 5-10 минути максимално сгънати, но без стягане на мускулите, с глава сякаш отпусната или събрана към коленете, все едно нещо ви е захлупило откъм гърба. Придремете в тази поза.

Може да го правите и във всеки друг момент, когато сте уморени. Когато тялото спи, то се отпуска и се разпилява. Бързото изправяне оставя част от отпуснатата сила в леглото. Докато тя се събере отново, се чувстваме уморени и заспали. Свиването към корема събира силата и след това сте готови да станете и да тичате.

Оставайте между вас и онова, което /докосвате/ възприемате със сетивата си - Гледане, помирисване, слушане, мислене, докосване, чувствуване, усещане, вкусване.

Чрез сетивата си обикновено се стремим и отиваме в непосредствена близост до това, което ангажира нашето внимание. Забравяме за себе си, за тялото си и какво правим в момента. Това изсмуква нашите сили и ни уморява емоционално, психически и физически, изтощава нашата жизненост. Останете на една крачка разстояние и ще можете да преценяванте всичко по-трезво.

Когато правите нещо, пренасяйте ръцете все едно не са ваши, а трябва да ги помръдне тялото като нещо чуждо. Краката също. Все едно тялото трябва да ги вземе, за да ги премести.

Действайте чрез нещата. Използвайте частите на тялото все едно не са ваши и трябва да направите нещо посредством тях. Така контакта със ставащото не е директен. Можете да се отделите от това, което извършвате и да го погледнете и оцените обективно и безпристрастно, като трети човек, неангажиран от ситуацията.

Търсете същността на нещата, назоваването не означава, че ги познаваме. Техните имена не са тяхната същност. Изследвайте и изучавайте тяхната същност.

Няма понятие за тях. Нещата и всичко около нас е различно от имената, с които ги назоваваме. Никое от тях не е еднакво с другите и в такъв смисъл има своя собствена идентичност. Тя не е само човешки приоритет, макар, че за човека е присъща възможността да се самоосъзнава като отделност.

Практически пражнения за овладяване на силата на различните нива:

пренасяне на предметите, за да ги усетиш като чужди - това, което носим не е наше, не е притежание или част от тялото, то е отделност;
пренасяне на ръцете като кухи - носи ги тялото като чужди за него неща, външни за него;
пренасяне на краката по същия начин - те не принадлежат на тялото, още по-малко на самите нас;
пренасяне на разстоянието между ръцете и между краката, между ръцете и краката - всяка кухина, която можем да си представим и да усетим, представлява резервоар на ци.
пренасяне на тялото като кухо - празно. Дори неговият център е празнота. Той е просто място, което може да бъде запълнено.

Остава само мястото - пространството между /между отделните части на цялото/; /между центъра и периферията/; /между нас и предметите, обектите/; /между самите обекти/ и това място се променя и оформя.
Това, което пренасяме /празнотата, разстоянието/, то е оръжието. То е резервоарът от ци. Ако ползваме оръжие - то се напълва като резервоар от ци.

Когато не усещаме нещата и действията /движенията/ като наши, тогава действа ци. Дзин /усилието/ се проявява там, където не извършваме работата като отправен, действащ център - намотаване, навиване, натоварване, съпротивление, усилие. Ци действа в кухините. Тя се стича в тях, като в резервоар, кондензира, сякаш от нищото. Плътността измества ци, за да работи ци, тя трябва да има /да и се направи/ място. Ци има характеристиките на водата - разлива се, запълва празното, стича се, лепи се. Трябва да се спазва условието движението на съда и на водата в него да стават едновременно /съда трябва да вземе водата - ци и да я пренесе, за да не се разлее/. В момента, който действа ци не сме ние и действието не е наше действие, така че трябва да възприемаме действието като нещо, което не извършваме ние, нещо чуждо с което ние само си партнираме и го ползваме, позволяваме му да свърши работа. Можем само да му позволим да работи, да създадем условия за това. Да пуснем ци /да не я задържаме/, а не да я излъчваме. Да не се намесваме в нейната работа /това е недействието/ когато действа. Когато ци се проявява в нас и дзин /усилието/ е отпусната, тогаво дзин действа в противника, в партньора, в този, който е застанал срещу и се съпротивлява. Дзин действа извън нас. Той е запушила действието на ци и в него се блъска дзин като го дърпа, увлича, разтърсва, разделя, разрушава го и го прави неустойчив. Когато ци е вътре, дзин е вън и може да върши работа. За да влияе на физическо ниво - ци трябва да използва дзин. Иначе тя няма достатъчно плътност за да премести твърдото и тежко /физическо/ тяло. Затова, когато се говори за ци, се казва, че тя действа чрез дзин /ускването и напрежението/ - усилието, което се проявява при срещане на ци със съпротивлението на по-тежко и плътно тяло /физическото, материалното/.

Да преодолееш объркването означава да оставиш старите знания /опита/ навика, наслагването от едни лъжливи възприятия, убеждения и предубеждения и да пристъпиш на този свят чист, така, както би пристъпил на всеки един друг нов свят, без да знаеш, без да можеш, без да си го виждал или чувал друг път, без да си усещал нещо подобно. Това носи несигурност. Но най-голямата и тъмна несигурност, много лесно преминава в абсолютна сигурност. Ти си временно тук. Нищо не може да ти се случи тук, защото ти си от друг свят. Ти не си от тук. Не си това, което възприемаш за себе си, или това, което другите възприемат за теб. Ти си свободен от този свят. Можеш винаги да си отидеш. Да напуснеш. Да погледнеш от страни. Бъди любопитен, но само толкова. Бъди истински, но бъди себе си. Не бъди очакванията, възприятията, стремежите, надеждите на хората. А бъди онова, което съществува и е сега в момента, без минало и бъдеще. Без никакво там и тук, а едновременно навсякъде, част от всичко. Същност на съществуването. Съществуването е състояние на процес. Протичане на едно място, едновременно и заедно. Цялостно.

Усещането за въздействие, означава натоварване. То е необходимо само за да можем да го оставим и да индицира грешките. Натоварването може да означава въздействие, но може и да бъде проекция на собствените мисли, чувства, възриятия и отношение.

Пресилването на единия аспект - активния, размества равновесието. В началото това е прогресивно, когато набира сила, след това става регресивно и се стреми към задържане. Пасивният аспект, когато е в края на активния е градивен, когато е в началото на активния е задържащ и регресивен /разрушителен/.

Равновесието означава усещане /долавяне/ и бездействие, допринасяне, а не борба. Допълване, а не борба с него. Насилието означава загуба - началото е успешно, краят е разрушителен. Каквото и да правиш, трябва да се задържаш в началото и непрекъснато да възприемаш новото, да се обновяваш и приспособяваш. Началото е набирането на силата, възбуждането, ентусиазма. Не се мъчи /не е стреми към постигане/. Очаквай, но не достигай, така можеш да предвиждаш всичко. Наблюдавай настъпващото, не разсъждавай за миналото. Не оценявай миналото за сметка на бъдещето или обратно. Оценката сама по себе си е сравняване. Нямай еталон, защото и той се променя. Действай от разстояние, посредством нещата, никога спрямо тях - това те прави независим и скрит. Скритото се проявява. Откритото има скрити корени. Търси връзката, но не търси причината. Не оценявай кое е преди и кое е след. Времето е спирала. То се развива и се свива едновременно. Никой не се усеща в него и всеки се разминава с него - преди или след момента на сега.

Кратки пояснения за качествата /дзин/, чрез които се проявява силата /ци/.

Ин и Ян в тяхната комбинация и взаимодейтвие дават многочислени превръщания на усилието дзин като сила и форма.
Ян е проявеното усилие /достигнало реализация – форма/; Ин е непроявеното усилие /скрито, работещо от отвътре, като сянка на Ян, потенциал да постигне реализация/. Преминаването на едното в другото е преминаване на границата - тай дзи. Гледната точка създава усилие дзин. Освобождаването от усилието е заставане в единното цяло на тайдзи – третото /ци/ на границата между проявеното и непроявеното, между формата и силата, равновесието /яхването на дракона/. Разтварянето на силата /ци/ е преминаването отвъд, излизането извън отношението и има качеството шън, безпристрастното, осъзнатото съществуване.

Границата тайдзи /навлизането в нея/ е пътя – Дао, по който трябва да се върви. Нулата дава едно и две, тя е тяхното обединение, в което няма нищо. Тяхната разделителна черта, навлизането в третото води до нулата, обединяването преодоляване на разделенията и по нататък до излизане извън, освобождаване от ограниченията на възприятието и съществуването.

Ци /цялосността/ не може да стои само, то е нетрайно. Разпада се на Ин и Ян, между които се проявява усилието /напрежението/ дзин. Дзин е качеството на силата при разделянето и на Ин и Ян, на активно и пасивно, на проявено и непроявено. Ци се проявява когато излезем от разделянето /или ги обединим, преодолеем/. Тогава усукването, усилието /дзин/ става цялостност /ци/. Когато тази цялостност е на формата, формата е хармонична вътре, а усилието и усукването дзин се предават навън. Когато цялостта /ци/ е качество на силата /връзката с другите неща/ формата е хармонична, адекватна навън. Формата усеща, разбира и се съобразява с нещата, които среща и с които има отношение. Така, че проследяваме няколко качества и възможности за овладяване на силата, при което все още съществува център на формата /съществува форма, тяло/. Дзин /усукването, напрежението/ е резултатът от действието на енергията ци /цялостта/, при освобождаване на напрежението.


Обичайно състояние на силата Кости сухожилия мускули
/шън е извън физ. тяло, не се ползва/ шън ци дзин ли

Изменено състояние на силата Кости сухожилия мускули
/ли е извън физ. тяло, не се ползва/ шън ци дзин ли

При по-нататъшни изменения
в състоянието на силата

1/ усукването /дзин/ - преминава във Кости сухожилия мускули връзка
връзката /отношението/ с другите шън шън ци дзин

2/ усукването /дзин/ - навлиза в тялото Кости сухожилия мускули връзка тяло
на този /или това/, с което влизаме в контакт /отношение/ шън шън шън ци дзин

Горното се отнася и за четирите енергийни тела, в които пребиваваме в момента /физическо, жизнено, емоционално, мисловно/ като последното – петото /Азът/ разглеждаме като обединяващ предходните четири и петте отговорят на петте елемента в китайската философия. Техниките за медитация, обиновено работят върху алхимичната трансформация на силата в някое от телата /произволно избрано в зависимост от предпочитанията или метода на учителя и възможностите на учениците/. Ефекта на трансформация се мултиплицира /заразява/ другите тела, където се проявяват подобни процеси на промяна в състоянията на силата.

Ако приемем, че силата /ци/ е като ластик, то отпускането на единия край осъществява връзката с това, с което контактуваме. Докато отварянето освобождава и другия край на ластика /шън/, така че цялото отношение се лепва и натоварва това, с което контактуваме.

Силата и нейните влияния се управляват с вниманието. Цялостта на връзката /ци/ се получава при изравняване на скоростта на движение с това, с което контактуваме. Тъй като жизненият център /дан тиен/ на нивото на корема е изворът на силата /ци, жизнеността/, той обикновено е в частично състояние на дзин /усукване, напрежение/ и в частично състояние на ци /цялостност/ за да е жив човек. Връзката му с повърхността на тялото се осъществява посредством костите /ци, цялостност/ сухожилията /дзин, усукване, напрежение/ и мускулите /ли, статична, сурова сила/. Състоянието на шън е принципно и потенциално възможно, но непроявено. Когато силата /ци/ изпълни изцяло центъра и костите, тя се превръща в шън и може да повиши качеството на силата /дзин/ в сухожилията, която се превръща в ци /цялостност/, усукването и напрежението /дзин/ остават само в мускулите, а статичната сила /ли/ отсъства. Тогава става възможно влиянието на силата /ци/ непосредствено върху това, с което имаме контакт. Връзката на силата с това, върху което искаме да влияем става като се сетим за него, това изисква концентрация /дзин/. След това трябва да налеем в него сила /да го оживим, да го направим цветно и реално/, а това изисква медитация. За да се изпълни промяната трябва да освободим връзката и излезем в състояние на шън /да забравим, да не ни интересува повече/. Ако продължаваме да държим връзката, онова, което променяме, променя и нас. Понякога целта може да бъде именно това последното. То може да бъде развитие или деградация.


http://www.xuangui.com/text.php?page=xmas
The Great Path is really No Path. Morihei
Аватар
Silviya M
Активно сънуващ
 
Мнения: 1042
Регистриран на: Съб Ное 29, 2014 12:44 pm

Re: Енергийните потоци (меридиани), И Дзин, осемте триграми

Мнениеот Silviya M » Съб Апр 02, 2016 10:57 am

https://kundaliniyogafriends.wordpress. ... %B5%D1%80/

АКТИВНОСТ ПО ЧАСОВЕ НА 12-ТЕ ОСНОВНИ МЕРИДИАНА И СЪОТВЕТНИТЕ ИМ ОРГАНИ И СИСТЕМИ В ЧОВЕШКОТО ТЯЛОЧасът на започване на болката информира за причината за проявата ѝ. Почувстваме ли се зле преди обяд, ще знаем, че ни очакват проблеми със сърцето и т.н. Най-ценен е този часовник за бебетата, защото те не могат да ни кажат къде ги боли. Здравето и болестта си имат свой ритъм. В древността са диагностицирали болките в тялото по биологичния часовник. Функциите на организма действат по биологичния си часовник не само в рамките на 24-часовия ритъм (цикъл), но също така и по време на годишните и лунни фази.

Един от най-важните биоритми е денонощният (ЦИРКАДНИЯ). Например, знаем, че трябва да спим, но кога е най-добре да става това? Съвременните изследователите са доказали, че най-благоприятното време за това е между 21-22 ч., тъй като след 22-23 ч. става един от физиологическите спадове на организма и след това време е много трудно и следователно, вредно и изтощително (с по-голям разход на енергия) – тогава се подготвя за „тежка“ работа очистващият организма орган – черният дроб.

Установено е, че чернодробните колики често безпокоят около 1 ч. в полунощ, тъй като съответстват на повишена активност на жлъчния мехур. От практиката е известно, че астматиците имат пристъпи особено между 3 ч. и 5 ч. сутрин.

Всеки човек трябва да знае за благоприятните и неблагоприятните за него периоди, за да може при случай да ги предотврати. Трябва да се вслушваме в своя организъм в трудните часове на денонощието. За пример, максималната вероятност за инфаркт е около 9 ч., 17-18 ч. и 2 ч. през нощта. Затова сърдечноболните трябва да започват работа след 9 ч., а да приключват не по-късно от 17 ч.

Организмът не обича угнетяването и нарушенията на денонощния цикъл. Режимната ритмичност е присъща на Природата, а нашата задача е да живеем в съюз с нея!

Между 19 ч. и 21 ч.
стомахът е в най-слабата си фаза. Храната, поета късно вечер, почти не се преработва и сутрин човек няма апетит, ако преди да си легне, е прекалил с хапването. Поради тази причина се препоръчва след 19 ч. да се приема само лека храна. Иначе в храносмилателната система се стига до гниене и ферментация, особено ако сме яли трудносмилаема сурова растителна храна.

След 19 ч. кръвното налягане и пулсът намаляват. Сега е добре да се пият антибиотици и противоалергични препарати. От 19 до 21 ч. е фазата за отпускане и почивка на основните органи. Смущенията в кръвообращението може да се проявят в този момент като депресии.

19 ч. – органите на тялото се подготвят за вечерен отдих. Спада кръвното налягане, спада и захарта в кръвта, намалява сърдечната дейност.

19-21 ч. – активност на меридиан на перикарда. Максимална активност на бъбреците. Кръвното налягане се повишава, започват болки в главата.

20 ч. – минимално количество на азота в кръвта. В този час теглото ни е максимално, реакциите са удивително чисти.

20-21 ч. – чувство на глад. Нормално психическо състояние. В това време особено се избистря паметта.

Между 21 ч. и 23 ч.
настъпва периодът на щитовидната жлеза, имаща роля за регулирането на общите телесни функции. Активира имунната система, а храносмилането постепенно преминава към покой. Хормоналните жлези се регенерират. Моментът е особено подходящ за медитация, защото чакрите и центровете на жлезите са особено активни.

21 ч. – рязък спад на работоспособността на органите на кръвообращението. Намалява се работоспособността на сърдечните мускули. Кръвообращението се успокоява и „потъва в сън“. Чревният тракт – също.

21-22 ч. – максимална скорост на утаяване на еритроцитите.

21-23 ч. – активност на меридиана на тройния обгревател. Максимална активност на съдовите системи. Кръвта е пренапълнена с бели кръвни телца. Температурата на тялото се понижава.

22-23 ч. – физиологически спад (пренастройка на организма към нощен цикъл).

Между 23 ч. и 1 ч. след полунощ
се активира енергийният меридиан на жлъчката. Отделянето на кортизол намалява силно, а тялото се отпуска за почивка. Телесната температура, обмяната на веществата и кръвното налягане намаляват. Кожата се обновява, тъй като между 23 ч. и 1 ч. клетките се делят най-усилено. През тези два часа обикновено се появяват и коликите в жлъчката, ако при нея има някакъв проблем.

23 ч. – начало на съня. Нервите се отпускат, тялото изпитва крещяща нужда от сън. Някои от органите ни отморяват. Една късна вечеря остава необработена в стомаха.

24-1 ч. – пик на лъжлива продуктивност у хората нощен тип, за които е прието да се наричат „сови“ за техния нощен умствен труд. Чувство на глад. Дълбок сън. Сънуване. Само жлъчката и черният дроб функционират и се занимават с шлакоизтласкването.

Между 1 ч. и 3 ч. след полунощ
организмът се освобождава от отровите. Това е моментът, когато енергиите в тялото се концентрират в черния дроб. Студът се възприема по-осезаемо, а кожата реагира по-слабо на болка. Пациенти с проблеми в черния дроб или с мигрена (често причинена от слаб черен дроб) се събуждат по това време. Способностите на човек да действа на физическо и психическо ниво са най-ниски през тези часове на нощта

До 3 ч. – изграждат се подхранващите вещества в черния дроб. По време на съня се подхранват и клетките на кожата. След евентуално нараняване тъкмо тогава протича зарастването.

1-3 ч. – активност на меридиана на черния дроб, максимална активност на жлъчния мехур. Трудни часове за черния дроб в неговата напрегната дейност – идва голямата „стирка“ – пречистване на тялото, освобождаването от ядовете.

1-4 ч. – налягането на кръвта и честотата на дишането са минимални. Тялото отдъхва, физически сме напълно изтощени, чувствителни към болка.

1-5 ч. – понижение на температурата на тялото. Минимално е количеството на захарта в кръвта. Тялото работи на най-малки обороти, но слухът се обостря и често реагира на шум.

2 ч. – рязко свиване на капилярите на кръвоносните съдове.

Между 3 ч. и 5 ч. след полунощ
настъпва максимумът на белия дроб. Отделя се мелатонин, той е особено важен за добрия сън. Кръвното започва леко да се покачва. Хора със сърдечна недостатъчност се будят по това време, тъй като не могат да си поемат нормално дъх. По това време са най-чести пристъпите на астма. Човек усеща леко мръзнене, което е проява на връзката между белите дробове и кожата.

2-5 ч. – минимална физиологична активност (човекът е слаб). Минимална е работоспособността на белите дробове, пулсът и дишането са забавени.

3-5 ч. – максимална активност на меридиан на белите дробове.

3 ч. – най-ниско налягане на кръвта. Започва фазата на събуждането. Организмът постепенно превключва от дълбок покой в действие.

4 ч. – минимален пулс. Мозъкът получава минимално количество кръв. Това е часът, в който най-често умират хората.

4-5 ч. – максимална активност на костния мозък. Налягането е още ниско, мозъкът все още се снабдява с малко количество кръв.

5 ч. – температурата на тялото е минимална. Бъбреците са свободни и нищо не отделят. Кръвоносните съдове бавно се свиват, бронхите се стесняват, което може да доведе до затруднено дишане. Пробуждането от сън е по-бързо.

Между 5 ч. и 7 ч.
се задейства енергийният меридиан на дебелото черво. Отделя се активно тестостерон, затова и много мъже са с повишено либидо рано сутрин. Към 6 ч. нивото на кортизола започва да се повишава и събужда тялото.

5-6 ч. – чувство на глад. Дори ако ние искаме да спим, тялото ни се пробужда. Налягането се повишава.

5-7 ч. – максимална активност на белите дробове и на меридиана на дебелото черво. Сърцето бие по-бързо.

6-7 ч. – най-голяма скорост на еритроцитите. Имунната защита на тялото е най-голяма.

7 ч. – надбъбрекът произвежда активния хормон адреналин, предизвикващ сърцебиене и повишаване на кръвното налягане. Бавно се задейства и чревният тракт.

Между 7 ч. и 9 ч.
се активира и отделителната система. Максимално работи дебелото черво, а се понижава активността на стомаха.

7-9 ч. – максимална активност на дебелото черво и меридиана на стомаха. Снижение на активността на жлъчните продукти и работата на жлъчката.

7 ч. – максимално съдържание на адреналина в кръвта. Повишава се психическата активност, намалява се чувствителността към болка. Кръвното налягане се понижава да минимум. Сърцето работи с пълен капацитет. Стомахът се активизира, за да поеме и преработи закуската. Но точно тогава става слепването на кръвните плочки, което увеличава риска от сърдечен инфаркт (при китайците този риск е до 13 ч.).

8-9 ч. – тялото ни е отдъхнало, черният дроб напълно го е освободил от вредни вещества. В това време е особено вреден алкохолът.

Между 9 ч. и 11 ч.
съпротивителните сили на тялото достигат върховата си форма. Това време е най-подходящо за операции, ваксини и рентген, както и за ускорено лекуване на рани. Към 10 ч. телесната температура стига своя максимум. Между 10 ч. и 11 ч. краткосрочната памет и способността за учене са най-добре, затова периодът е добър за изпити.

9-10 ч. – максимално количество на захар в кръвта.

9-12 ч. – първи пик на повишена работоспособност.

9-11 ч. – максимална жлъчна активност и на меридиана на далак-панкреас.

10 ч. – най-силен и работоспособен човек.

11 ч. – имунната ни защита достига най-ниската си точка. Според китайците далакът принадлежи към защитните органи. Мозъкът по това време е най-активен, т.е. жизнеспособен.

Между 11 ч. и 13 ч.
трябва да се избягват силни физически натоварвания, стрес и операции, тъй като тогава сърцето е най-уязвимо. Към 12 ч. способността ни за концентрация пада, а стомахът отделя активно киселина.

11-12 ч. – чувство на глад. Сърцето продължава ритмична дейност.

11-13 ч. – максимална активност на панкреаса и далака, на меридиана на сърцето. Черният дроб отдъхва, в кръвта постъпва не много гликоген. Максимум на броя на червени кръвни телца и количеството на хемоглобина.

12 ч. – максимално възбуждане на биологически активните точки на жлъчните пътища. Максимално чувство на глад.

13 ч. – рязко се снижава работоспособността на органите на кръвообращението. Първият период на активност е преминал, чувство на слабост. Почти всички органи работят с пълна сила, което за сърдечноболните означава натоварване. Постепенно градусът на оборотите намалява и организмът ни се подготвя за следобедна „почивка“.

Между 13 ч. и 15 ч.
се препоръчва да се избягва активния спорт. Тогава активен е меридианът на тънките черва. Кръвоснабдяването обслужва предимно храносмилането и преработката на храната. Кръвното налягане и нивото на хормоните са ниски. Намаляло е и възприятието на болката. Активира се отделянето на жлъчна киселина. Тялото е много еластично.

13-15 ч. – активност на меридиана на тънко черво. Минимална физиологическа активност (най-слаб човек). Максимална сърдечна активност.

Между 15 ч. и 17 ч .
меридианът на пикочния мехур е активен. Обедният енергиен спад е преодолян. Човек усеща прилив на енергия. Дългосрочната памет е в най-добра форма. Кръвното и кръвообращението достигат своя втори пик за деня. Засилва се отделянето на урина.

15 ч. – организмът напряга всички сили да смели обяда, особено ако той е тежък и обемен.

15-17 ч. – активност на меридиана на пикочния мехур. Максимална активност на тънки черва.

17 ч. – чревният тракт все още е много активен. Постепенно се покачва жизнеността ни. Най-висока пулсова честота и телесна температура.

15-19 ч. – втори подем на трудоспособност. Органните „чувства“ са обострени до краен предел, особено обонянието и вкусът.

16 ч. – максимално количество на азот в кръвта. Нивото на захарта в кръвта се повишава, но след първоначалното оживление настъпва спад.

16-17 ч. – чувство на глад.

16-18 ч. – най-ниско съдържание на хемоглобина в кръвта.

Между 17 ч. и 19 ч.
е времето на бъбреците и свързаната с тях система в тялото. Обмяната на веществата и виталността се активират. Бъбреците филтрират кръвта усилено. Стомахът отново отделя повече киселина след обедния пик. Много подходящо е в този момент да се приемат билкови чайове. Лечебният ефект ще е по-добър.

17-19 ч. – активност на меридиан на бъбреците.

17 ч. – втори пик на повишена трудоспособност.

17-19 ч. – максимална активност на пикочния мехур. Настъпва много лошо време за алергиците. Психическата стабилност е на нула, повишена нервност.

17-20 ч. – максимална активност на лимфатическите възли и слезката.

18 ч. – максимална температура на тялото. Максимален пулс (брой). Капилярите са разширени. Много адреналин в кръвта. Намалява се усещането за физическа болка.

19 ч. – органите на тялото се подготвят за вечерен отдих. Спада кръвното налягане, спада и захарта в кръвта, намалява сърдечната дейност.


На всеки два часа жизнената сила тече особено интензивно през системата на даден орган. Когато жизненоважната енергия минава безпрепятствено, човек е здрав. Ако по някой меридиан се получи „запушване“, може да се стигне до появата на болка, неразположение, алергии, безсъние или депресия. Възстановяването на енергийния баланс е първа задача на всеки лекар.

Самонаблюдението и профилактиката са залог за добро здраве. Дадената тук информация ще спомогне за ранното откриване на проблемите и своевременна корекция на отклоненията от нормата.

Има предварителна работа по здравето, която човек трябва да се научи да върши сам за себе си и която никой не е в състояние да направи вместо него. Здравното образование започва около пубертета, за да продължи доживотно. Пренебрегването на това лично задължение към нас самите за известно време може да има неблагоприятни последици – понякога трудно поправими и от най-компетентните и добронамерени лекари.

Човек трябва да се научи да мисли сам за собственото си здраве. Той трябва да следи за сигналите, които му праща тялото като разчита посланията на „морзовата азбука“ на тялото. Това изисква определена грамотност и обща култура. Точно в тази насока ни помага този материал.
The Great Path is really No Path. Morihei
Аватар
Silviya M
Активно сънуващ
 
Мнения: 1042
Регистриран на: Съб Ное 29, 2014 12:44 pm

Re: Енергийните потоци (меридиани), И Дзин, осемте триграми

Мнениеот Silviya M » Съб Апр 02, 2016 5:55 pm

Изображение

Циклите на живота според И Дзин и енергията в различните възрасти

0 - 3 г. чиста Ин - хексаграма 2 КУН (Земя)3 - 5 г. 1 Ян се поражда – хексаграма 24 ФУ (Завръщане) изначалната чи нараства с 64 зърна.5 - 8 г. 2 Ян се появяват – хексаграма 19 ЛИН (Приближаване)
изначалната чи нараства с още 64 зърна.


8 - 10 г. 3 Ян се пораждат – хексаграма 11 ТАЙ (Мир)
изначалната чи нараства с още 64 зърна.


10 - 13 г. 4 Ян се пораждат – хексаграма 34 ДА ДЖУАН (Велика сила)
изначалната чи нараства с още 64 зърна.


13 - 16 г. 5 Ян се пораждат – хексаграма 43 ГУАЙ (Решение)
изначалната чи нараства с още 64 зърна.


16 - 24 г. 6 Ян се пораждат – хексаграма 1 ЧИЕН (Небе)
изначалната чи нараства с още 64 зърна.


И така до 24-годишна възраст сме натрупали 360 зърна истинска енергия от Небето и Земята. В допълнение имаме 24 зърна родова (генетична) енергия от майката и бащата.
Така общо сме насъбрали 384 зърна, което се равнява почти на половин килограм енергия.
В този момент чистата Ян вече е напълно готова и пълна, есенцията и енергията са пълни и достатъчни. Ако на тези години човек започне да тренира чигун медитация и има добър учител, може много бързо да напредне енергийно и сравнително бързо да постигне добри резултати.
От 24-годишна възраст нататък изначалната енергия започва да се изхабява.

24 - 32 г. 1 Ин се поражда – хексаграма 44 ГОУ (Среща)
изначалната енергия отслабва с 64 зърна


32 - 40 г. 2 Ин се пораждат – хексаграма 33 ДУН (Грижа)
изначалната енергия отслабва с 64 зърна


40 - 48 г. 3 Ин се пораждат – хексаграма ПИ (Неволя)
изначалната енергия отслабва с 64 зърна


48 - 56 г. 4 Ин се пораждат – хексаграма 20 ГУАН (Наблюдение)
изначалната енергия отслабва с 64 зърна


56 – 64 г. 5 Ин – хексаграма 23 БАО (Обелване)
изначалната енергия отслабва с 64 зърна


През последния цикъл цялата енергия, получена от Небето и Земята и от родителите (общо 384 зърна чи) вече е изхабена. Завършен е един цикъл на изначалната енергия.
Ако енергията се култивира посредством чигун или други енергийни практики, тогава крайната Ин енергия може да породи нова Ян и да се трансформира. Така от стар, човек пак може да се подмлади и да има жизнени сили.

http://anipesheva.blogspot.bg/2012/02/blog-post.html
The Great Path is really No Path. Morihei
Аватар
Silviya M
Активно сънуващ
 
Мнения: 1042
Регистриран на: Съб Ное 29, 2014 12:44 pm

Re: Енергийните потоци (меридиани), И Дзин, осемте триграми

Мнениеот Silviya M » Съб Май 07, 2016 7:01 pm

Хонгчи Джао: Болестите изчезват с разтягане и пляскане по ставите

Китаецът Хонгчи Джао е Тао лечител, който пропагандира по света свой метод за самолечение. Хонгчи не е лекар по професия. Учил е икономика в Китай, а след това в бизнес училище “Тъндърбърд” в САЩ. Работи няколко години в Ню Йорк на Уолстрийт и после в Хонконг, все във финансовата сфера. Но след това започва интересът му към китайската култура и решава да се занимава с нещо, което му е наистина приятно. Майка му е лекар по западна медицина, а вуйчо му е традиционен китайски лекар. Това интервю е взето на конференцията “Отвъд 2012” на фондация “Шен Нютън” в Шотландия и е достъпно в интернет.

- Г-н Джао, книгата ви за вашия метод на самолечение е №1 сред бестселърите. Всеки човек ли може да използва този метод?
- Да, всеки може да го направи. Всичко е безплатно и лесно. Когато става въпрос за лечение, хората винаги очакват да бъдат излекувани от някого. Това не е същинската класическа традиция на китайската медицина. Най-старата класическа книга за медицина всъщност е книга за отношенията между човека и природата, между тялото и душата. Всъщност става въпрос за Дао. Затова в известен смисъл хората трябва да сме в синхрон с природата като човечество. Това е нещо, което трябва сами да направим, а не да чакаме някой да ни излекува. Всеки трябва да е собственият си лекар, но тази традиция е отдавна изгубена по много причини.

- Как започнахте да изучавате китайска медицина?
- Видях как в планината Удан един човек лекуваше парализирани хора от инсулт, лекуваше ги само с пръсти, акупресура. Това е невероятно. Гледах го как прави всички тези неща, а той ме покани да се присъединя. И така учех при него от месец, когато дойде 77-годишен мъж с инсулт, парализиран. Правих му акупресура за 3-4 дни и той започна да ходи. Беше невероятно преживяване за мен. После учих акупунктура. Започнах да слагам игли първо по собственото си тяло. А след това да лекувам други хора. Да кажем, че лекуваме един и същи проблем, една и съща болест. Аз и вие или други пет човека, всеки може да ползва различни техники. Но всички могат да излекуват болестта. Което е добре! Някои хора мислят, че това е лошо, защото няма критерий. Аз бих казал, че най-добрият критерий е самият ефект. Ако можеш да излекуваш човека, всичко е наред.

- На какво се основава вашият метод на самолечение?
- На две техники - разтягане и пляскане, които лесно могат да се използват от всеки. Имат голям ефект, лесно е - може да го научиш за една минута, безопасно е - без странични ефекти, и с тази техника могат да се лекуват хиляди различни болести.

Когато правих телевизионно предаване в Китай, режисьорът попита какъв вид публика ми трябва. Казах да извикат само тежко болни със силни болки в гърба, кръста, колената, да не могат да коленичат. Защо? За да покажа незабавния резултат от лечението. И така организираха нещата, както бях поискал. Почти цялата публика беше от над 60-70-годишни с най-различни проблеми. Имаше жена, която не можеше да клекне. Друга, която не можеше да направи дори малка крачка, не можеше да се изправи. Тогава започнахме с разтягането и само след няколко минути ги накарах да опитат пак.

Вече можеха да клякат и да ходят

Хората аплодираха. Наистина беше страхотно, значи казвах истината.

- Какви конкретни заболявания лекува този метод?
- Моят учител използва тази техника само за болки. Но аз много скоро открих, че мога да я използвам за лекуване на различни женски проблеми. Като менструални болки, тумори в стомаха. Както и запек, високо кръвно налягане, безсъние. А при мъжете всякакви проблеми с простатата. До момента сред хората, които съм лекувал, ефектът е стопроцентов. При всеки от тях има ефект. Старите хора стават всяка нощ по много пъти до тоалетна, но вече няма нужда.

- Покажете основните техники.
- Лесно е. Може да използваме два стола. Създадохме патентован продукт, като пейка е, но ако нямате пейка, може да сложите два стола до врата или до стена. Вдигате единия крак нагоре, опъвате ръце хубаво назад.

- Колко дълго трябва да се стои така?
- Обикновено около 10 минути. Но начинаещите, възрастните или тежко болните - около 2-3 минути. Тежкоболните ще ги боли силно на определени места. Зависи от какво е болен човек. Занимаващите се с йога могат да правят това разтягане и по 20-30 минути.

Другата част от метода е пляскане по тялото от главата до петите.

Първо се пляскат отгоре раменните стави

Много добро място, с което да се започне, са и лакътните стави. (Сн. 2) Пляскаме с длан дясната лакътна става отвътре и след това лявата става. Така няколко минути. При хора със сърдечни и белодробни болести се появява тъмно петно по кожата. Удрям колкото може по-силно. На колената също се прави - отпред на капачките, отстрани на всяко коляно и отзад, на сгъвката. (Сн. 3) Тези, които страдат от запек, трябва да си пляскат много силно ръцете върху горната част на китката (Сн. 4). За 10 или 15 минути, от вас зависи.

- Но вижте, аз вече имам потъмняване на кожата. Къде имам проблем? Погледнете.
- Това е сърцето. Имате проблем със сърцето. Но зачервяването на кожата не означава, че сте за операция, защото все още проблемът е само функционален. Не трябва обаче и да чакате, докато се наложи операция.

- Значи това е едновременно метод за диагностика и за лечение?
- Да.

- Колко време трябва да продължавам, за да се отърва от този проблем?
- Зависи на колко години сте, колко тежки са болестите ви. Може би след около час ще изчезне.

- Ако имам холестерол в кръвта, ще се появи ли това червено петно по кожата?
- Да.

- И ще изчезне?
- Енергията ин чи излиза с пляскането. След това тялото ви постепенно става все по-топло. Така ян става все по-силно и превзема ин, накрая ин изчезва. Така протича лечението. Става толкова естествено. Не са нужни инжекции, нито операции, нито лекарства. Нарекох това разтягане и пляскане -

Антивирусна система

Като я правите, активирате собствената си лечебна система. Автоматично тя ще сканира цялото ви тяло и където намери вирус, ще го атакува.

Да кажем в една семейна двойка мъжът е с високо кръвно налягане. Като прави разтягането и пляскането, кръвното му ще се понижи. Жена му пък е с ниско кръвно налягане, но като прави същите неща, разтягане и пляскане, кръвното й ще се повиши.

- За ниско кръвно налягане къде трябва да се пляска?
- Върху същите стави - лакътните и коленните, на същите места.

- Значи за повечето болести се пляска на лакътните стави и на коленете?
- И по ръцете и краката (посочва и китките). Краката е лесно: просто сядате на стол и пляскате по стъпалото отгоре и после отдолу. Обяснението на лечебния ефект е просто. Двата крака и двете ръце са краищата или началата на всички меридиани. Ако сте виждали схема на китайската меридианна система на тялото, сте го забелязали. Тези, които страдат от запек, като правят така по 10 минути на всяка ръка, много силно, разбира се (китките и дланите), ще имат забележителен резултат още същия ден. Пробвал съм го на много хора, особено при възрастни.

За моя метод не са необходими никакви лекарства, инжекции, оборудване. Необходими са само собствените ти ръце и умствена нагласа. Така че това е много екологичен метод на лечение, много природосъобразен... Освен това е безплатен.

http://zdrave.to/iztochna-medicina/2618 ... po-stavite
The Great Path is really No Path. Morihei
Аватар
Silviya M
Активно сънуващ
 
Мнения: 1042
Регистриран на: Съб Ное 29, 2014 12:44 pm

Re: Енергийните потоци (меридиани), И Дзин, осемте триграми

Мнениеот Silviya M » Вто Юли 26, 2016 4:30 am

The Great Path is really No Path. Morihei
Аватар
Silviya M
Активно сънуващ
 
Мнения: 1042
Регистриран на: Съб Ное 29, 2014 12:44 pm

Re: Енергийните потоци (меридиани), И Дзин, осемте триграми

Мнениеот Silviya M » Съб Авг 27, 2016 9:25 pm

http://tiande.ovo.bg/blog/efektivni_aku ... -11-09-151

ЕФЕКТИВНИ АКУПУНКТУРНИ ТОЧКИ ПРИ ГЛАВОБОЛИЕ
http://tiande.ovo.bg/blog/tochkov_masaz ... -11-22-154

ТОЧКОВ МАСАЖ /АКУПРЕСУРА/
The Great Path is really No Path. Morihei
Аватар
Silviya M
Активно сънуващ
 
Мнения: 1042
Регистриран на: Съб Ное 29, 2014 12:44 pm

Re: Енергийните потоци (меридиани), И Дзин, осемте триграми

Мнениеот kas » Нед Авг 28, 2016 7:52 pm

Източник:
http://www.spiralata.net/kratce/index.p ... 7-honagchi

Интервю с Хонгачи Ксиао, Тао лечител, на конференцията "Отвъд 2012" Фондация Шен Нютън в Хотел, Инвърнес, Шотландия

Ж:И един от най-интересните хора тук си ти Хонгачи Ксиао

Х:Хонгчи Джао! Странно име...

Ж:Не! Хубаво е! Значи, тъкмо идвате от Тайван, където книгата ви е първа сред бестселърите

и е за това как да се самолекуваш.

Х:Да. Безплатно и лесно

Ж:И твърдите, че всеки може да го прави

Х:Да

Ж:Може ли да разкажете... кое е най-важното ви послание

Х:Всъщност в момента пренаписвам книгата, защото ще се публикува отново в Китай. Когато става въпрос за лечение, хората винаги очакват да бъдат излекувани от някого. Това не е същинската класическа традиция на китайската медицина. Най-старата, класическа книга за медицина всъщност не е книга за медицина а за отношенията между човека и природата, между тялото и душата. Затова като се говори за медицина, всъщност става въпрос за Дао. Затова в известен смисъл хората трябва да се приспособим, за да сме в синхрон с природата като Човечество. Това е нещо, което трябва сами да направим, а не да чакаме някой да ни излекува. В идеалния случай, всеки трябва да е собствения си лекар, но тази традиция е отдавна изгубена по много причини.

Ж:Днес особено всичко е индустриализирано. Дори медицината, може спокойно да бъде наречена "здравна индустрия"

Х:Да. Аз не съм лекар по професия. Учил съм икономика в Китай, а след това МБА в бизнес училище Тъндърбърд в САЩ. След това работих няколко години в Ню Йорк на Уолстрийт След това бях прехвърлен в Хонконг и работих там още над 10 години, все във финансовата сфера. Но след това започнах все повече да се интересувам от китайска култура. Реших, че трябва да се занимавам с нещо, което ми е наистина приятно. Започнах да пиша книга за инвестиционно банкиране. Роман е. Художествена литература... Това беше голям успех, бестселър е в Китай.

Ж:Кога написахте тази книга?

Х:Беше публикувана през 2003. След това започнах да пиша сценарии церемонията за откриването на Олимпийските игри в Пекин, защото става дума именно за китайска култура и история.

Ж: За кого ги пишехте, за властите? Или беше ваша собствена версия?

Х:Всъщност трябваше да е състезание между много отбори. Ние бяхме в един отбор с известния в САЩ режисьор Ан Ли. Но нашият отбор не беше избран на финала, ние си помислихме, че някой е бил по-добър, но след това се оказа, че е нашето... цялата версия е нашата версия... ирония... Може би властите вече са били решили кой да е режисьорът, но след това им е трябвало нещо...

Ж: Това звучи малко жалко, нали?

Х: Да. След това напълно се отдадох на китайската медицина.

Ж: Без никаква история или връзки с тази сфера?

Х: О, има дълбока връзка! Израснал съм в семейство на лекари. Майка ми наистина е лекар по западна медицина, но вуйчо ми е традиционен китайски лекар. Видял съм огромната разлика помежду им. Когато майка ми отвори лекарската си чанта, винаги се смея, прилича на кутията на някой дърводелец, защото има различни видове ножове и така нататък...

Ж: Месарски стил!

Х: Да! Месарски стил! А на китайския лекар, не му трябва нищо Трябват ти игли. Да. Това е всичко. Докато пишех романа, научих доста за китайската медицина, китайското конфуцианство, даоизма и будизма. А по време на писането на сценария за откриването на Олимпийските игри се концентрирах повече върху китайската история и даоизма. В този период получих имейл от един от читателите ми, "Искам да говоря с вас, защото съм очарован от книгата ви и има много да си кажем за даоизма и китайската медицина."

Аз казах, да! Бинго! Да видим!

Като отворих вратата разбрах, че това е будистки монах. Беше много странно. Като ме погледна каза: "Като прочетох книгата разбрах, че в предишния си живот сигурно сте бил даоист, сега като погледнах лицето ви съм напълно убеден, че в предишния ви живот сте бил даоист!

Ж: Да. И той разбра това само говорейки с теб? Как завършва тази история?

Х: След това каза: "Трябва да си пуснеш брада." Аз преди не носех такава брада. Попитах "Защо?" Каза: "Като даоист трябва да имаш доистки вид." Казах: "ОК, може да пробвам, защото и без това не искам да се бръсна всеки ден. Мързелив човек съм. И така оттогава започнах да имам брада.

Ж: Но още нямате опашка? А би трябвало.

Х: И така той каза: "Трябва да следваш път, за да имаш повече срещи от предишния ти живот. Ще откриеш своята карма или китайската дума "юуенфет", "юен" е много будистка дума. Превежда се като "тайна връзка", това е връзка, невидима за очите, но виждаш, че съществува.

Хората си мислят, че това трябва да е шега. Как може да вярваш това? Тогава просто бях любопитен.

Ж: Не сте участвал в духовни групи или крайни практики?

Х: Не, изобщо.

Ж: Бил сте все още бизнесмен по призвание или вече се интересувахте от по-различни, социални неща?

Х: По-скоро от културна гледна точна, вече имах разбира се любопитство към китайската култура, даоизма, и китайската медицина

Ж: Но по-скоро от странична гледна точка?

Х: Да, никога не бях практикувал лечение. Той каза: "Ако следваш пътя на предишния ти живот, ще откриеш нещо наистина интересно.

Ж: И какво открихте?

Х: Попитах: "Къде съм бил в предишния си живот?" И той ми даде списък, едното място беше Удан, това е много известна даоистка планина, след това на запад в провинция Хунан, на запад в провинция Хубей, след това в една друга планина на юг наречена Нанюе. Много известна даоистка и будистка планина. След това чак горе, в Пекин. Там има много известен даоистки храм наречен "Бай юн гуан" или "Храм на белия облак".

Ж: Чувала съм за него

Х: Да, и това е пътят.

Ж: И освен това е много стара традиция.

Х: Да. Приятелите все ми се присмиваха: "Наистина ли вярваш на тези глупости?" А аз не просто вярвах, а си събрах багажа и бум, просто последвах пътя. И за моя голяма изненада наистина открих нещо много интересно. Всякакви видове лечители, които не използват лекарства, дори не и билки. Едно от най-интригуващите неща е акупресурата - използват само пръстите. Този човек лекуваше парализирани хора от инсулт, с половината тяло парализирано... и ги лекуваше с нищо, само пръсти, акупресура. И това е невероятно. Гледах го как прави всички тези неща... а той ме покани да се присъединя. Попитах го: "Защо искаш да ме учиш? А той: "Аз съм тук в планината, никой не знае кой съм, а ако ти понаучиш малко може да направиш демонстрации в Пекин.

И така учех там от месец, когато един ден дойде стар 77 годишен мъж с инсулт, парализиран. И аз му правих акупресура. Около 3-4 дни. И той започна да ходи. Така че това е невероятно преживяване за мен. Бях въодушевен и реших да се върна в Пекин. Мога да лекувам хора с тази техника. Но тогава, с голямо разочарование, разбрах, че е невъзможно да се прави това в Пекин. Знаете ли защо?

Ж: Не.

Х: Защото всички пациенти са в болниците. И болниците не позволяват да се правят подобни неща.

Ж: Да им се бъркаш в работата.

Х: Да, но по това време монахът се появи отново и каза: "Това беше достатъчно, време е да научиш нещо ново. Трябва да научиш акупунктурата." И ми намери акупунктурист. Този учител по акупунктура, не е акупунктурист по професия. Геолог е. Вижте, в Китай тази медицина не се учи от доктори.

Ж: Освен това има пробуждане на старото познание, старата мъдрост

Х: Да.

Ж: Което идва и напомня на хората, че са го правели в предишен живот.

Х: Да.

Ж: И това е качество, което се появява сега и това е наистина очарователно. Вълнуващо е да се научи. Освен това виждаме същото и на Запад! Хората с лечителски способности изведнъж почнаха да вършат най-различни видове работа. Значи същото се случва и в Китай. И е толкова интересно, това което разказвате, защото не знаем много за Китай.

Х: Накратко, от тези двама учители научих най-различни умения, най-различни техники, но след това ги обобщих и ги изследвах много внимателно.

Ж: Трудно ли ви беше или беше лесно да ги схванете?

Х: За мен беше лесно. Ще ви разкажа как научих акупунктурата. Смятам, че трябва да си винаги близо до истинските клинични практики, докато учиш китайска медицина. Така че докато учех акупунктура, започнах да използвам игли още от първия ден. Не исках да чакам до утре. Така че започнах да слагам игли първо по собственото си тяло. А след това започнах да лекувам други хора. Така че за един месец научавах по пътя. Всъщност заедно с даоиста и с моя учител пътувахме. До тази планина, онази планина, този храм, онзи храм... Но по пътя се научих и лекувах хора.

Ж: Ако може да ви попитам... Начинът, по който, хората учат акупунктура е чрез разказването на истории... Докато в западната медицина в по-голяма степен е свързано с имената на различни органи. Трябва да се знае отношението между различните енергии. И това става с разказването на истории, сякаш става въпрос за семейство Чичото казва това на бабата и това е реакцията. Така че е по-скоро разказване на истории... По-скоро е даоизъм по време на обучението... Вярно ли е? Или...

Х: Преди 1949 г. цялото това наследство на китайската медицина се предава или от учителите на учениците,или от бащите на синовете. Но след 1949 г., след като така наречения комунистически Китай идва на власт, тази система изчезва. Започват създаването на университет по китайска медицина. И аз изучавах това, правих изследвания върху това. Това е пълна загуба на време и пари. Защото тези училища са абсолютно по западен модел в името на китайската медицина. Може би по-малко от половината е китайска медицина. Всичко е западна медицина. Освен това е напълно стандартизирана. А китайската медицина е много отворена система.

Да кажем, че лекуваме един и същи проблем, една и съща болест. Аз и вие или други пет човека, всеки може да ползва различни техники. Но всички могат да излекуват болестта. Което е добре! Някои хора мислят, че това е лошо, защото няма критерий. Аз бих казал, че най-добрият критерий е самият ефект. Ако можеш да излекуваш човека, всичко е наред.

Накратко - научих толкова много неща, които след това обобщих.

Трябва да намерим други две много важни техники, които лесно да могат да се използват от всеки, не само от магьосниците, от лекарите, или от много известните лекари. Трябва да бъдат използвани от всеки за самолечение. Но за да се направи това, трябва да се изпълнят 4 критерия.

1. Трябва да има голям ефект, ако няма ефект никой няма да го използва. Това е номер 1.

2. Трябва да е лесно. Колко лесно? Да можеш да го научиш за 1 минута. Достатъчно лесно ли е това?

3. Трябва да е безопасно, без странични ефекти.

4. Това е много важно! Има толкова много различни техники, начини и методологии, но те използват само един начин или един метод за лечението на една болест. Но, номер 4, моя критерий е, че с използването тази техника се лекуват хиляди различни болести.

Това е наистина важно! Това е важно твърдение.

Ж: Да, важно твърдение.

Х: Когато правих телевизионно предаване в Китай, режисьорът, понеже трябва да има публика, 20-30 човека, по време на снимките, попитаха какъв вид публика ми трябва. Казах им да извикат само тежко болни. С тежки болки в гърба и кръста и колената, тези които не могат да коленичат. Попита: "Защо?" За да ви покажа незабавния резултат. "Как се осмеляваш да го направиш?" Осмелявам се! Добре, това е забавно.

И така организираха нещата, както бях поискал. Почти цялата публика беше над 60-70 години. Имаха най-различни проблеми. Най-вече имаха болки. Защото с болките е лесно да се покаже резултат.

Трябваше да се уверя, че всеки от тях наистина има проблем. Имаше жена, която не можеше да коленичи. Казах си, да, наистина е така. Имаше друга, която не можеше да направи дори малка крачка. Не можеше да се изправи. Тогава започнахме с разтягането, което току що опитахте. И само след няколко минути ги накарах да опитат пак. Вече можеха да коленичат, можеха да ходят.

Хората аплодираха. Наистина беше страхотно, значи аз казвах истината. Постепенно все повече хора започнаха да четат книгата ми.

Ж: Значи по телевизията се видя, че хората от публиката бяха излекувани?

Х: Да, незабавно.

Ж: Това трябва да е било голям успех?

Х: Моят учител използва тази техника само за болки. Но аз много скоро открих, че мога да я използвам за лекуване на различни женски проблеми. Като менструални болки, тумори в стомаха. Както и запек, и високо кръвно налягане, и безсъние. А при мъжете всякакви проблеми с простатата. До момента сред хората, които съм лекувал, ефектът е стопроцентов. При всеки един от тях има ефект. Старите хора стават всяка нощ по много пъти до тоалетна, но вече няма нужда.

Ж: Можете ли да ни покажете основните техники?

Х: Лесно е. Може да използваме два стола. Създадохме патентован продукт, като пейка е, но ако нямате пейка, може да сложите така два стола до врата или до стена като тази. Вдигате единия крак нагоре, опъвате ръце хубаво назад. По този начин всички меридиани тук се разтягат. Също и тук, всички меридиани тук... те са черен дроб, бъбреци, далак. А тук са сърце, бели дробове, дебело черво. А на гърба има други четири меридиани, при разтегнато положение.

Ж: Колко дълго трябва да се стои така?

Х: Обикновено около 10 минути. Но начинаещите, възрастните или тежко болните, около 2-3 минути, зависи. Тежко болните ще ги заболи силно тук и тук. Зависи от какво е болен човек, но е много лесно, научава се за една минута. Занимаващите се с йога могат да го правят и по 20-30 минути. Тогава се появяват най-различни симптоми.

Много е ефективно, така че, за да може постепенно все повече хора да започнат да го практикуват, започнах да изнасям лекции навсякъде. В Тайван имаше голяма публика на стадиона, над 1000 човека и дори изнесох голяма реч пред тайванския конгрес. Тъй като на председателя на конгреса също много му хареса. Понякога в домовете на семейството и приятелите му това се нарича "Разтягащо парти".

Може също да се прави "пляскане".

Ж: Трябва да покажете пляскането, защото това е основното.

Х: Много е лесно. На теория може да се пляска от главата, всички стави, навсякъде. Но е най-добре първо да се пляскат тези стави. (показва раменните стави). Това тук също е много добро място, с което да се започне. (лакетните стави)

Ж: Пляскате с дясната ръка върху лявата ръка?

Х: Да, и после тази ръка с тази. Така няколко минути и при онези със сърдечни и белодробни болести се появява тъмно петно. Много лесно.

Ж: Забелязвам, че удряте много силно?

Х: Да, колкото може по-силно. Също на колената може да се прави така. (отпред капачките). Така и така. (отстрани на всяко коляно) И така, отзад. (отзад, зад капачките). За тези, които страдат от запек, прави се така на ръцете, и трябва да се прави много силно. (върху горната част на китката)

Ж: За 10 минути? Или 15 минути?

Х: За 10 минути или 15 минути, от вас зависи.

Ж: Но вижте, аз вече...

Х: А виждате ли? Продължете! Да, по силно!

Ж: Къде имам проблеми? Погледнете.

Х: Вижте, това е сърцето и това е сърцето.

Ж: Значи имам проблеми със сърцето?

Х: Имате, да. Но това не означава, че сте за операция, защото все още е функционален проблем, не е влошен до такава степен все още, но не трябва да чакате докато се наложи за операция. Нека опитаме. Да припаднете или нещо подобно.

Ж: Значи това е едновременно метод за диагностика и за лечение?

Х: Да

Ж: Значи, колко време трябва да продължавам, за да се отърва от това?

Х: Зависи на колко години сте, колко тежки са болестите ви. Може да продължите да го правите, може би след около час ще изчезне.

Ж: Ако имам холестерол в кръвта, ще се появили това? (сочи тъмното петно)

Х: Да. И ще изчезне.

Ж: Мислите ли, че това може да е холестерол?

Х: Може да са различни проблеми, няма нужда да анализираме в детайли, но може да сте сигурна, че има проблем, иначе нямаше да се появи.

Ж: Да, точно. Ако продължа да пляскам какво ще стане?

Х: Това е, което ин, ин чи, има чи, ин чи и ян чи. Та, ин чи излиза с пляскането. След това тялото ви постепенно става все по-топло. Така ян, става все по-силно и превзема ин, и накрая ин изчезва. Така протича лечението. Става толкова естествено.

Ж: Да, именно.

Х: Не са нужни инжекции, нито операции, нито лекарства. Аз дадох име на това разтягане и пляскане, казва се "Антивирусна система". Защото е лесно за разбиране. Като правите това, активирате собствената ви лечебна система, в собственото ви тяло. Автоматично ще сканира цялото ви тяло и където намери вирус ще го атакува.

Ж: Значи е като компютърен език?

Х: Да. Да кажем в една двойка мъжа е с високо кръвно налягане, като го прави кръвното му ще се понижи. Жена му пък е с ниско кръвно налягане, но като прави същите неща, разтягане и пляскане, кръвното й ще се повиши.

Ж: За ниско кръвно налягане къде трябва да се пляска?

Х: Върху същите стави, както и тук. (лакетните и колянните) На същите места.

Ж: Значи за повечето болести се пляска тук и на коленете?

Х: И ръцете и краката. (посочва и китките).

Ж: А как се пляскат краката?

Х: Краката е лесно. Просто сядате на стол. Ето, лесно. (започва да пляска стъпалото отгоре)

Ж: А, да. Много лесно.

Х: Причината е проста, защото двата крака и двете ръце са краищата или началата на всички меридиани. Ако сте виждали схема на китайската меридианна система на тялото, сте забелязали. Това обикновено е много много ефективно. Тези, които страдат от запек, като правят така, по 10 минути на всяка ръка, много силно, разбира се! (китките и пръстите) Ще имате очарователен резултат! Още същия ден. Пробвал съм го на много хора, особено при възрастни хора, много ефективно!

Ж: Добре. Намирам всичко това за прекрасно. Къде отивате от тук? Какво ви предстои?

Х: Отивам обратно в Китай, но следващия месец отивам в Малайзия, за да изнеса три големи лекции.

Ж: А вие как, защо дойдохте на конференцията "2012 и отвъд"?

Х: Защото организаторката, Бисон, основателката на фондация Шен, е моя много близка приятелка. Бисон също се е занимавала с акопунктура.

Ж: Да.

Х: Приятели сме от повече от 30 години, винаги сме във връзка един с друг. Всъщност бях тук миналия януари.

Ж: Да, на миналата конференция.

Х: Мисля че всичко това е подходящо за всеки. Моя начин на лечение е толкова специфичен, толкова е конкретен, че е подходящ за всяко отделно семейство и всеки отделен човек. Не са необходими никакви лекарства, инжекции, оборудване. Необходими са само собствените ти ръце и умствена нагласа. Така че, това е, как да кажа, един много "зелен" метод на лечение, много природосъобразен...

Ж: Така че е много добър. Освен това е безплатен.

Х: Да, безплатен е!

Ж: Много ви благодаря, Хонгчи Джао!

Х: Благодаря!

Ж: Беше много приятно, благодаря!

Интервю на Ан Маргарет Хес
INTENT
Аватар
kas
Администратор
 
Мнения: 428
Регистриран на: Съб Яну 12, 2008 5:13 pm

Re: Енергийните потоци (меридиани), И Дзин, осемте триграми

Мнениеот Silviya M » Нед Авг 28, 2016 9:01 pm

Много ценно!! Историята е невероятна!! Благодря, Kas :()
The Great Path is really No Path. Morihei
Аватар
Silviya M
Активно сънуващ
 
Мнения: 1042
Регистриран на: Съб Ное 29, 2014 12:44 pm

Re: Енергийните потоци (меридиани), И Дзин, осемте триграми

Мнениеот kas » Нед Авг 28, 2016 11:30 pm

Всъщност аз трябва да ти благодаря. Много впечатлен съм от метода пайдаладжин, вече си поръчах и книжката на български.INTENT
Аватар
kas
Администратор
 
Мнения: 428
Регистриран на: Съб Яну 12, 2008 5:13 pm

Предишна

Назад към Отворена практика - на крилете на намерението

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron