Влез    Регистрация

Споделени текстове

За всичко, за което няма подходящ раздел
  • Автор
    Съобщение

Re: Споделени текстове

Мнениеот вдъхновител » Съб Апр 07, 2018 6:25 am

Защо един астрономически час има 60 минути? Защо денонощието е 24 часа, съответно разделени на 12 равни части?

Още от прастари времена хората са забелязали цикличността на деня и са започнали по някакъв начин да го измерват. Няма култура, която да не мери деня по слънцето и да базира времето на тази основа. Но имайте предвид, че прецизното измерване винаги е било обект най-вече на учените и мъдреците, не на обикновените хора. Така че векове наред общото разделение на времето е било без излишно надробяване. Имаш пладне, полунощ, зазоряване, заник и подобноq малко общи понятия, които не съответстват на едно и също часово време днес. Освен това различните култури имат и различно начало на деня. Едни започват на зазоряване, други в полунощ, трети на мръкване. Общото между всички обаче е, че има цикличност, тоест кръг.

Концепцията за минутите е едва от 1000-та година, на математика и астроном Ал-Бируни. Преводът е на латински и понеже той е арабин минута означава малко. Мерната единица време е минута прима. Секунда идва от следващото разделение и по правилно е да се казва минута секунда, не само секунда. После минута терция. И така минута прима, минута секунда, минута терция. Един от най-естествените въпроси е защо не мерим времето в единици и нули. Тоест не го делим на 10, на 100. Защо има 60 минути в часа, а не 100. Имайте предвид, че такива опити са правени. Например в Китай денят е бил разделян на 100 "ке" и на всеки 12 часа по едно "ши". Забележете пак, че не може да се избяга от 12-ката.


През 1793 година френските революционери пробват отново десетично разделение. Дори са произведени подобни часовници, но следва такова объркване, че две години по-късно системата е изоставена. Сега нека се върнем 3000 години преди новата ера при шумерите, от които имаме 60-тичната система. Тази система е универсална не само за времето, но и за много други неща. Тя е изключително удобна. Първо, включва в себе си 12, което е най-старата известна възможност да броиш на пръстите на една ръка, като с палец показваш кокалчетата на останалите пръсти - три на всеки от останалите четири пръста, ето ти 12.

Затова числото 12 е магическо. На една ръка до повече не можеш да броиш. Но 60 се дели, освен на 12 и още на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 30 и 60. И това го прави изключително удобно за разпарчетосване. Ето защо в астрономията и математическото измерване на ъгли 60 е оптималната мерна единица. Тя прекрасно пасва с 12 часовото или 24 часовото разделение, с 12 месечното разделение по лунните фази и успява да подреди времето по начин, по който никоя друга система не е в състояние. Древните гърци също възприемат 60-тичната система, както и арабите, евреите. Изобщо Античността е пленена от магията на 60, която е циклична, има половина, третина, четвърт, пета, шеста част. Дори точките в тениса се броят по тази система, да не говорим за паричните единици.
През Средновековието, след XІІІ век, когато 60-тичната система става универсална в Европа, има и още едно часово разделение - на 40. Една 40-та от 60 минутния час се нарича момент. Моментът всъщност е истинска единица за време и представлява минута и половина. Така че, когато кажете един момент, това не е абстрактно понятие, а означава буквално минута и половина. В Средновековието е имало и ясно времево изражение. Накратко казано, правени са опити и по друг начин да се дели времето. Но всички опити са били неуспешни. Така или иначе 60-тичната система е най-удобната, която съществува до този момент. А ако вие случайно измислите нова, по-удобна добре дошли сте да я предложите.


https://m.vbox7.com/play:ae49185698?p=favourites

От 1967 година насам секундата се дефинира като времетраенето на 9 192 631 770 периода на излъчването, съответстващо на прехода между двете свръхфини нива на основното състояние на атома на цезий-133 при температура от нула келвина.[1]

Според Международната система единици метърът се определя като дължината на пътя, изминат от светлината във вакуум за интервал от време
1/299 792 458 от секундата. По този начин, скоростта на светлината във вакуум се дефинира като точно 299 792 458 m/s.


Фотон (от гръцки φωτός — светлина) е елементарна частица, един от калибровъчните бозони, който е преносител на квант енергия на електромагнитното излъчване. Отличава се от другите елементарни частици по това, че има нулева маса в покой, което означава, че във вакуум се движи със скоростта на светлината. Като всички кванти, фотонът притежава двойствена природа — свойствата на частица и вълна едновременно. Това явление се нарича корпускулярно-вълнов дуализъм. Вълновите свойства на фотона се проявяват чрез рефракция от леща и деструктивна интерференция.
Освен енергия фотонът има импулс и поляризация. Той следва законите на квантовата механика, което значи, че тези характеристики нямат ясно определени стойности за даден фотон. По-скоро те се определят от вероятността да бъде измерена известна поляризация, позиция или импулс. Например, въпреки, че фотон може да възбуди дадена молекула, често е трудно да се определи предварително коя точно.

Гореспоменатото определение на фотона като носител на електромагнитното излъчване често се употребява от физиците. Обаче в теоретичната физика той често се смята за преносител на всякакви електромагнитни взаимодействия включително магнитни полета и електростатично отблъскване на едноименни заряди.


В цифровата епоха вече няма каквито и да е причини да се придържаме към 24 fps. Нещата не са били перфектни през 1927. Науката ни казва, че човешкото око спира да вижда отделните картини при около 55 fps.


Паметта и обучението са най-съществените черти на висшите животни, достигащи съвършена форма при човека. Възприемането, съхранението и обработването на информацията е важно свойство на нервната система за адапрация и за поведението на живите организми към условията на околната среда.

Под памет се разбира способността на мозъка да задържа за кратко или за продължително време следите, образуващи се в резултат на възприемането на предметите и явленията на околната среда след прекратяване на тяхното действие. В нашата памет се задържа незначителна част от възприеманата информация, като забравяме голяма част от натрупаната информация.

Паметта се изгражда от три основни процеса – запомняне, съхраняване и възпроизвеждане на постъпващата информация. Има два вида памет кратковременна и дълговременна, и няколко типа – емоционална (запомняне на преживени чувства), двигателна, образна и словесно-логична. Приема се, че гръбначните животни от рибите до човека притежават всички видове и типове памет. При животните без нервна система, паметта се изразява в елементарна реакция на привикване при дразнене, в адаптация към повторно действие на биологично индиферентни дразнители.
3. Основни характеристики на паметта
Най-важните черти характеризиращи същността на паметта са: времетраене, скорост (на запомняне и възпроизвеждане), точност, готовност, обем. От всички тях зависи колко полезна ще бъде човешката памет.
3.1. Обем - представлява способността едновременно да се съхранява значително количество информация. Средният обем памет е 7 елемента(единици) информация.
3.2. Скорост на запомняне различна е при различните хора. Тя може да се увеличава с помощта на специални тренировки на паметта.
3.3. Точност представлява припомняне на факти и събития, с които се е сблъскал човек, а също така и на съдържанието на информация, която той е получил. Тази черта е много важна в обучението
3.4. Времетраене способността в течение на дълго време да се съхранява превивяния опит и получената информация. То също е индивидуално качество: някои хора могат да си спомнят лица и имена на съученици много години след завършването, а други ги забравят само след няколко години.
3.5. Готовност за възпроизвеждане - способност на човешкото съзнание за бързо възпроизвеждане на информацията. Именно благодарение на този способ, ние можем ефективно да използваме придобития по-рано опит.


Дали помним сънищата, или не, зависи от активността на някои мозъчни области – по време на сън те периодично ни вадят в кратко бодърстване, по време на което мозъкът може да запомни това, което му се е присънило.
Едни хора, събуждайки се, могат да разкажат своя сън във всичките му подробности, а други го забравят, едва отворили очи.
Вероятно при едните и другите мозъкът работи някак различно и учените от Националния институт за здравеопазване и медицински изследвания на Франция (INSERM) се заели да изяснят в какво се крият разликите.
По-рано Перин Руби и колегите ѝ установили, че при тези, които по-добре запомнят сънищата си, мозъкът по време на сън по-активно реагира на звукови дразнители. Освен това при тях по-често се случват периоди на бодърстване и тъкмо в такива моменти съновидението може да се записва в паметта.
В нови експерименти учените се опитали да разберат какви области на мозъка може да отговарят за запомнянето на сънищата. В опита участвали 41 доброволци, сред които едни успявали да запомнят съня си 5,2 пъти в седмицата, а други си спомняли същината на съновиденията два пъти месечно.


И при едните, и при другите била следена спонтанната активност на мозъка с позитронно-емисионна томография и се оказало, че при помнещите сънищата си са доста активни средният префронтален кортекс и темпоро-париеталната зона, която се включва, когато ни е необходимо да преориентираме вниманието върху някой външен стимул.
Повишената функционалност на темпоро-париеталната зона обяснява защо такива хора по-често се пробуждат от външни дразнители, но също позволява да се обясни запомнянето на сънищата. Спящият мозък не може да запише информация, за тази цел му е необходимо да се пробуди и кратковременните просъници помагат да се запише сънят в паметта. А кратковременните пробуждания се провокират от същата зона.
И темпоро-париеталната зона, и медиалният префронтален кортекс вече са попадали в полезрението на учените като зони, помагащи да се запомнят сънищата, но в последното изследване за първи път е съпоставена активността на тези области със способността на човека да запомни това, което е сънувал.
Впрочем самите автори на изследването не изключват, че различията може да са не само в механизма на запомняне на съня, но и в механизма на неговото, ако можем така да се изразим, производство – към тези, които запомнят сънищата по-добре, те могат да идват различно от останалите.
Аватар
вдъхновител
Активно сънуващ
 
Мнения: 1038
Регистриран на: Пет Дек 12, 2014 10:42 am

Re: Споделени текстове

Мнениеот вдъхновител » Сря Апр 11, 2018 4:00 pm

Аватар
вдъхновител
Активно сънуващ
 
Мнения: 1038
Регистриран на: Пет Дек 12, 2014 10:42 am

Re: Споделени текстове

Мнениеот вдъхновител » Съб Апр 28, 2018 8:35 am

Аватар
вдъхновител
Активно сънуващ
 
Мнения: 1038
Регистриран на: Пет Дек 12, 2014 10:42 am

Re: Споделени текстове

Мнениеот вдъхновител » Сря Май 09, 2018 10:04 am

https://dnes.dir.bg/svyat/zhenata-koyat ... ekzekutsii
:think: Групов консенсус .... смяна на гледната точка във "времето" - състояние на съзнаване

Жената, която изгледа 300 екзекуции
В щата Тексас са изпълнени повече смъртни присъди, отколкото във всеки друг американски щат, а една бивша служителка на щатските власти е изгледала стотици екзекуции.

Изминали са 18 години откакто Мишел Лайънс е гледала как умира Рики МакГин. Но видяното все още я кара да плаче. Когато най-малко е очаквала, тя вижда майката на МакГин, облечена в най-хубавите си дрехи, залепила ръце на стъклената преграда, да наблюдава как екзекутират сина й.

В продължение на 12 години - първо като репортер, след това като говорител на Департамента за криминално правосъдие на Тексас, част от работата на Лайънс е да бъде свидетел на всяка екзекуция, извършена в щата.

Между 2000 и 2012 година Мишел Лайънс гледа как почти 300 мъже и жени умират от смъртоносната инжекция. От 1982 г. до днес в Тексас са изпълнени 550 смъртни присъди. От тях 279 по време на администрацията на губернатора Рик Пери (2001-2014 г.) Рекордът е през 2000 година, когато са умъртвени 40 осъдени. От началото на 2018 г. са изпълнени пет смъртни наказания.

За първи път Мишел присъства на екзекуция, когато е на 22 години. След като е видяла смъртта на двойния убиец Хавиер Круз, тя пише в дневника си: "Нямах никакви проблеми. Трябваше ли да съм разстроена?". Според нея, съчувствието й трябва да бъде запазено за хора, като жертвите на Круз - двама възрастни мъже, пребити до смърт с чук.

"Да бъда свидетел на екзекуциите беше част от моята работа", каза Лайънс, чиято книга "Осъдени на смърт: Последните минути" току що бе издадена.

"Категорично бях "за" смъртната присъда, защото считах, че е най-правилното наказание за определени престъпления. А и защото бях млада и всичко бе черно и бяло. Ако бях започнала да разсъждавам как екзекуциите ме карат да се чувствам, когато ги гледам и да се предавам на емоциите, как щях да съм способна да се връщам в тази стая месец след месец и година след година?", казва Мишел пред Би Би Си.

От 1924 година всяка екзекуция в щата Тексас се извършва в малкото градче Хънтсвил. Там има седем затвора, включително Walls Unit - импозантната викторианска сграда, в която е камерата на смъртта.

През 1972 г. Върховният съд на САЩ отменя смъртното наказание с мотив, че е твърде жестоко наказание, но само няколко месеца по-късно някои щати се обявяват за връщането му. Тексас връща смъртната присъда две години по-късно и екзекуциите започват да се изпълняват чрез смъртоносна инжекция.

През 1982, 40-годишният убиец Чарли Брукс става първият затворник, чиято смъртна присъда е изпълнена чрез инжекция в Тексас. През 2000 година щатът изпълнява 40 смъртни присъди - рекорд за 12-те месеца сред всички американски щати, в които има смъртно наказание.

Мишел Лайънс, като съдебен репортер на The Huntsville Item, присъства на 38 от тях. Но очевидното равнодушие, прозиращо в статиите й, е просто краткосрочен механизъм за справяне.

"Когато погледна записките си от екзекуциите сега, мога да видя нещата, които са ме притеснявали. Но тогава всички притеснения и опасения, които имах, ги "набутах" в кутия в мозъка си и я ритнах в ъгъла. Това ме спаси и опази", допълва Лайънс.

"Да гледаш последните минути от нечий живот, как душата напуска тялото, никога не е нормално. Но Тексас екзекутираше затворници толкова често, че процедурата бе направо усъвършенствана", казва още Мишел.

Не може да се каже, че Лайънс приема работата си леко. А когато през 2001 година става част от информационната служба на Департамента за криминално правосъдие на Тексас, задълженията й стават още по-обременяващи. Днес, Лайънс разказва не само на жителите на Хънтсвил и САЩ, но и на света, какво се случва в камерата на смъртта.

Тя описва процедурата като все едно наблюдаваш човек как заспива, което е голямо разочарование за близките на жертвите, които смятат, че "Олд Спарки" - електрическият стол, на който са умъртвени 361 души между 1924 и 1964 г. в Тексас, предлага по-добро шоу, отколкото смъртоносната инжекция.

Мишел получава писма и мейли от цял свят, като много хора я обвиняват, че е станала част от "спонсорираните от щата убийства".

"Доста често хората извън Америка си мислят, че е много странно, че ние все още пращаме хора на смърт. Европейските журналисти често използват думата убийство вместо екзекуция. Те си мислят, че ние убиваме хора", казва Лайънс.

Когато Мишел забременява през 2004 г., привидното й равнодушие се пропуква и маската започва да пада.

"Екзекуциите престанаха да бъдат нещо абстрактно и станаха дълбоко лични. Започнах да се притеснявам, че бебето ми може да чуе писъците на осъдените, последните им думи, отчаяните им извинения и твърдения, че са невинни. Когато дъщеря ми се роди, екзекуциите станаха нещо, от което се страхувах. Имах дете вкъщи, а не можех да направя нищо за тези жени, които седяха и гледаха как децата им умират", обяснява Лайънс.

Тя остава на работа още 7 години, гледайки как затворник след затворник крачи към смъртта.

"Мислех си, че като напусна правосъдната система, ще мисля по-малко за това, но се оказа, че мисля през цялото време. Все едно бях отворила кутията на Пандора и нямаше начин да затворя капака", допълва Мишел.

И въпреки че днес смята, че в Тексас смъртните присъди се изпълняват твърде често, Мишел остава твърдо "за" налагането им при определени престъпления.

Същото мислят и огромната част от жителите на щата, така че няма признаци, че Тексас ще спре изпълнението на смъртните присъди. Последното голямо проучване през 2013 г. показва, че 74 процента от жителите на щата категорично подкрепят изпълнението на тези наказания.

o=
Аватар
вдъхновител
Активно сънуващ
 
Мнения: 1038
Регистриран на: Пет Дек 12, 2014 10:42 am

Re: Споделени текстове

Мнениеот вдъхновител » Пон Май 14, 2018 3:45 pm

Аватар
вдъхновител
Активно сънуващ
 
Мнения: 1038
Регистриран на: Пет Дек 12, 2014 10:42 am

Re: Споделени текстове

Мнениеот вдъхновител » Съб Юни 09, 2018 2:26 pm

Аватар
вдъхновител
Активно сънуващ
 
Мнения: 1038
Регистриран на: Пет Дек 12, 2014 10:42 am

Re: Споделени текстове

Мнениеот вдъхновител » Пет Юли 06, 2018 8:58 am

Аватар
вдъхновител
Активно сънуващ
 
Мнения: 1038
Регистриран на: Пет Дек 12, 2014 10:42 am

Re: Споделени текстове

Мнениеот вдъхновител » Пон Авг 06, 2018 3:22 pm

https://it.dir.bg/nauka/piramidite-v-gi ... itni-valni


Учените от университета ИТМО в Санкт Петербург и Laser Zentrum в Хановер са открили, че египетските пирамиди генерират електромагнитна енергия в своите кухини, пише ScienceAlert.

Изследователите са обърнали специално внимание на Хеопсовата пирамида в Гиза, защото в нея частиците разсейват радио вълните резонантно.

Вижте как изглежда пирамидите в Гиза >> >> >>

Изследователите моделирали разпределението на електромагнитните полета вътре в пирамидата, докато изучавали взаимодействията на електрическите вълни.

Учените са стигнали до откритието, че пирамидата концентрира електромагнитна енергия в нейните вътрешни камери, включително в помещенията, съдържащи останките на Фараона Хуфу и неговата съпруга.

Откритието може да има множество практически приложения, свързани с увеличаването на Wi-Fi сигнала и създаването на по-способни фотоволтаични клетки.

"Може би създаването на пирамидални наночастици, изградени от материал с подходящите електромагнитни свойства ще доведе до появата на по-ефективни соларни панели", заявява Полина Капитанова от ИТМО.

Учените обаче са на мнение, че египтяните не са знаели, че построените от тях пирамиди ще концентрират електромагнитна енергия и този факт е просто съвпадение.

Изследването е публикуван в Journal of Applied Physics.:think: Някой сеща ли се как се нарича този ефект :hm:
Прикачени файлове
001.jpg
001.jpg (65.16 KiB) Прегледано 3448 пъти
Аватар
вдъхновител
Активно сънуващ
 
Мнения: 1038
Регистриран на: Пет Дек 12, 2014 10:42 am

Re: Споделени текстове

Мнениеот Silviya M » Сря Авг 08, 2018 7:28 pm

Исках да ти отговоря, ама не ми се получи, както винаги, няма такъв потребител.

Това са вибрации. Според различните сензитивности на хората, ако изобщо ги имат, са звук, цвят, всичко. Това е невероятно!! Ако звука не си го чувал, не ти е нужно.

Само за инфо от хората, с което не се ангажирам, не ми е разказващо пък за мое изживяване -

Някви -

https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B% ... 0%B4%D0%B0

Някви -

https://www.styleglassbg.com/wordpress/?page_id=2214

Някви -

FIRST ASS MSTAR INTL MTM COM UNT ETF - не се копира линка.

За ламбда - писа един Веско тук, ако не се лъжа е Лексас. Има форум. Струва ми се по този начин ви покани там. Има доста неща за вибрациите и резонансните вълни. И не, че в нета няма.

Поздрави!!
The Great Path is really No Path. Morihei
Аватар
Silviya M
Активно сънуващ
 
Мнения: 1042
Регистриран на: Съб Ное 29, 2014 12:44 pm

Re: Споделени текстове

Мнениеот вдъхновител » Сря Авг 15, 2018 1:05 pm

:think:
думата „пирамида“ буквално означава „огън в средата" - „Pyra“ е „огън“, а „mid“ – „среда“.

Текста е от "Функцията на светлината и тъмнината в платформата" в дъра бъра е линка към статията ..... интересно в случая за мен,е че тези графики ми напомниха за кумулативния ефект при военните -
https://www.youtube.com/watch?v=WCvLcUOlzyc
Аватар
вдъхновител
Активно сънуващ
 
Мнения: 1038
Регистриран на: Пет Дек 12, 2014 10:42 am

ПредишнаСледваща

Назад към Други

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron